Introduktion

1925-34
Resor i Europa


1935-38
I Jugoslavien


1939-45
Krigsåren


1945-68
I Sverige


Kontakt

© Olaf Jordan

Decin/Tetschen i Böhmen var under krigsåren åter Olafs och Helfrids hem, och där fick de två barn till. Det dröjde till 1941 innan Olaf blev inkallad i tyska armén. Han blev efter en tid antagen vid en konstnärsenhet och placerades som krigsmålare vid ett kosackregemente, som allierat sig med Tyskland för att återupprätta den autonomi som kosackerna förlorat under Sovjetunionen. I nästan tre års tid levde han med dem på Balkan. Det resulterade i en mängd teckningar och porträtt. När dessa kosacker kapitulerade för britterna i Österrike i maj 1945 tillfångatogs han tillsammans med dem.

1947 lyckades en amerikansk officer hitta en undangömd bunt med bilder av Olaf Jordan. Han förde den till USA tillsammans med beslagtagna verk av andra tyska krigsmålare, och de kom att förvaras på the US Army Center of Military History i Washington D.C. Först sedan några av hans kosackporträtt hade återgivits i Life Magazine 1950 fick Olaf klart för sig vad som hänt med hans bilder från krigsåren. Men eftersom de betraktades som amerikanskt krigsbyte kunde han inte få dem tillbaka. De förblev i Pentagons arkiv.

Flera år senare återupptäcktes Olafs blad av den amerikanske konstprofessorn Bruce Carter, som greps av hans teckningar och porträtt av kosacker och krigsfångar. 1975 arrangerade Carter en utställning i Pittsburgh, Pennsylvania, “The Captured War Art of Olaf Jordan”, som väckte stor uppmärksamhet för ‘the human quality of the works, which are far superior to the usual glorified propaganda art’ (The Pittsburgh Press). Denna respons fick dock Olaf själv inte uppleva – han hade avlidit sju år innan.

De tyska krigsmålarnas verk i Washington skickades efter ett halvt sekel tillbaka till Tyskland. Olafs Jordans teckningar och porträtt finns nu på Deutsches Historisches Museum i Berlin, och de ingår i deras samling ”German War Art Collection”.