Introduktion

1925-34
Resor i Europa


1935-38
I Jugoslavien


1939-45
Krigsåren


1945-68
I Sverige


Kontakt

© Olaf Jordan

Olaf Jordan föddes 1902 i Decin i Böhmen; stadens namn i det dåvarande Österrike-Ungern var Tetschen. Han utbildade sig på konstakademien i Dresden 1920 – 25 och gjorde därefter många resor runtom i Europa. Han vistades längre tider i Frankrike och Holland och var 1935 – 38 bosatt i Jugoslavien.

Efter den tyska annekteringen av Sudetlandet 1938 måste Olaf återvända till Decin och blev så småningom inkallad till tyska armén. Han fick placering som krigsmålare vid ett kosackregemente och följde det på Balkan till i maj 1945.

1947 kunde han återförenas med sin familj i Sverige . Han etablerade sig som porträtt- och landskapsmålare i Linköping. Han avled där 1968.

Olaf Jordan var helt opåverkad av moderna strömningar inom konsten, och hans förebilder var de gamla mästarna. Han fascinerades av linjespelet i ansikten och all natur, och den detaljskärpa han återgav sina modeller med hade sin grund och orsak i djup respekt för varje enskild individ.